De juiste prijs in de laatmiddeleeuwse stad (Studies by Raoul De Kerf

By Raoul De Kerf

Lange tijd werd het zo voorgesteld dat middeleeuwse kooplieden verdoemd waren omdat zij winst nastreefden. Pas met de Italiaanse Renaissance en het protestantisme zou er bevrijding gekomen zijn en zou males volop winst hebben mogen maken zonder zich schuldig te moeten voelen. In werkelijkheid hadden theologen al tijdens de volle middeleeuwen alles in het werk gesteld om de rol van handelaars positief te herwaarderen en het winststreven uit de sfeer van het turpe lucrum te halen. Voorwaarde was once enkel dat er eerlijke prijzen tot stand kwamen die ­ bij afwezigheid van bedrog en marktmanipulatie ­ wel ruim maar ook niet te ver mochten afwijken van de gangbare marktprijs. In dit boek wordt nagegaan of dergelijke ideeën over de juiste prijs ook zichtbaar waren in de laatmiddeleeuwse lekenliteratuur en op de stedelijke markten. Al snel zal blijken dat dit inderdaad het geval was once en dat de vertogen uit de praktijk, de literatuur en de theologie elkaar wederzijds beïnvloedden.

Show description

Read Online or Download De juiste prijs in de laatmiddeleeuwse stad (Studies Stadsgeschiedenis) (Dutch Edition) PDF

Similar other books

Regents Global History and Geography Exam Secrets Study Guide: Regents Test Review for the Regents

Regents international background and Geography examination secrets and techniques is helping you ace the Regents, with out weeks and months of never-ending learning. Our entire Regents international heritage and Geography examination secrets and techniques learn advisor is written via our examination specialists, who painstakingly researched each subject and idea that you want to understand to ace your attempt.

North American Boletes: A Color Guide to the Fleshy Pored Mushrooms

North American Boletes is the 1st entire advisor to a unprecedented and hugely prized crew of mushrooms identified for his or her attractive shades, specific gains, relative abundance, and edibility. The scope of this paintings is going past the id of species. The authors ponder the symbiotic dating that boletes proportion with greater crops and timber, their geographical distribution, and new information about the macrochemical try reactions of the boletes; in addition they describe numerous new species.

Histoire de la Louisiane française: La Compagnie des Indes (1723-1731) (French Edition)

Il s'agit de l'enquête scientifique l. a. plus éminente sur l'expérience française dans l. a. basse vallée du Mississippi, au second où los angeles croissance de l. a. Nouvelle-Orléans, l. a. guerre des Natchez et los angeles fin de los angeles concession de l. a. Compagnie des Indes, peuvent laisser croire à un développement de los angeles colonie.

The Synchronic and Diachronic Phonology of Ejectives (Outstanding Dissertations in Linguistics)

This research is the 1st book-length exam of ejectives and their phonological patterning, deepening the empirical realizing of ejectives and contributing to either phonological thought and to typologies of sound change.

Extra info for De juiste prijs in de laatmiddeleeuwse stad (Studies Stadsgeschiedenis) (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 27 votes